Sněhové zábrany

Hlavním účelem sněhových zábran je zajistit, aby se sníh rovnoměrně držel na co největší ploše a postupně odtával a nezatěžoval tak okapový systém či neohrožoval provoz pod okrajem střechy.

V případě špatně navrženého systému sněhových zábran dochází k riziku úrazu osob a poškození majetku. Nejčastěji se projevuje zatékáním do objektu.

Svěřte návrh systému sněhových zábran do rukou odborníkům. Podcenění takového systému může mít nezvratné následky.

Sněholamy

Image

 

Podpěry na beternit

Image

 

Spojky žebříčku

Image​​

 

Podpěry na bobrovku

Image​​

 

Podpěry na šindel

Image​​

 

Hliníkové Sněhové zábrany - Falcovaná krytina (227kb)

FeZn sněhové zábrany.pdf (632kb)